divendres, 30 de gener de 2009

La finestra gòtica


Estuc de cal original

Fen els capitells


Motllessemiarcades


El Reixac podria tenir perfectament una finestra gòtica original,
ja que la casa es anterior al 1397, però segurament el dia de
la candelera de 1427, com la majoria d’edificacions de la vila
de St. Joan varen patir les devastacions d’un gran terratrèmol.

L’evolució constructiva del Reixac, avui encara es pot desxifrar
correctament es veu ben clar quina part correspon a la primera
edificació i les ampliacions posteriors que ha sofert durant els anys.

Com ja ha quedat clar la finestra no es original, però si es original
com l’hem aconseguit. la febre de recerca que tenim alguns
dels que formem la família del Reixac, va portar-nos a topar amb
una pedra amb relleus, la tinguérem dipositada molt de temps a
la intempèrie formant part d’una paret seca, sense donar-li
cap importància

Un bon dia ens adonàrem que a cada banda del relleu es podia
identificar part de la volta d’una finestra gòtica, per tant com
a mínim era una finestra de dues arcades.


Aquell estuc de cal , si va caure a les nostres mans , era perquè
demanava que s’hi actues per fer-ne alguna cosa útil, completarem
el tros que hi faltava amb porex d’alta intensitat i va servir-nos
per fer un model , del model traguérem un motlle d’escaiola i
del motlle construirem deu semi arcs (cinc voltes) a base de
ciment blanc i pols de marbre.

Férem fotos de finestres gòtiques a Vic, Girona, la Bisbal, etc... per
trobar un capitell que ens permetés fer un motlle per a fer diverses
còpies, i amb l’ajuda d’un tub de PVC, construirem les columnes.

Al final col·locàrem part d’aquest material primer a la finestra
principal de la sala de la casa dels amos, i mes endavant la resta
al balcó de l’habitació de la Marina, just al costat
de la finestra anterior.

Avui el Reixac, te dos finestrals neogòtics que ens recorden temps passats.